Danh Mục Thông Báo

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka 2018

7/26/2018 2:31:23 PM
Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ - đơn vị thường trực Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 20 thông báo về việc tổ chức Giải thưởng như sau:

Đối tượng: Sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc có quyền đăng ký theo 02 hình thức cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 05 sinh viên). Mỗi cá nhân/nhóm có thể đăng ký 01 hoặc nhiều công trình.

Điều kiện công trình tham gia xét giải: Công trình khoa học đã được Hội đồng chuyên môn chấm điểm từ cấp Bộ môn trở lên.

Thời gian, địa điểm nộp: Hồ sơ tham gia xét giải gửi về Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển trước ngày 30/8/2018 để rà soát trước khi gửi Ban tổ chức Giải.

Các văn bản kèm theo dưới đây:
Lên đầu trangLên đầu trang