Danh Mục Thông Báo

Điều chỉnh kế hoạch học tập và thi cuối kỳ hè năm học 2019-2020

7/31/2020 10:44:03 AM

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện công văn số 2189/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về các biện pháp phòng chống dịch, Khoa Quốc tế xin thông báo:

1. Khuyến khích chuyển đổi toàn bộ các hoạt động học tập các bậc học từ tập trung sang trực tuyến từ ngày 30/7/2020. Giảng viên, người học và các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm túc Hướng dẫn về đào tạo trực tuyến tại Khoa Quốc tế ban hành kèm Quyết định số 399/QĐ-KQT ngày 04/5/2020. 

2. Điều chỉnh kế hoạch thi cuối kỳ hè đối với một số học phần theo hướng chuyển từ hình thức viết luận sang bài tập lớn/vấn đáp trực tuyến căn cứ đề xuất của các Bộ môn chuyên môn. Thực hiện giãn cách phòng thi theo quy định.

3. Yêu cầu sinh viên, học viên đã từng đi qua các vùng dịch (chi tiết theo Thông báo khẩn số 18 gửi kèm và các Thông báo khẩn tiếp theo của Bộ y tế) thực hiện khai báo trung thực với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Khoa trước 17h00 ngày 04/8/2020, theo Link google Form sau: https://forms.gle/yhjk7CZMiGjouYgYA 

Đồng thời nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nêu tại mục 1, công văn 2189.

Trường hợp sinh viên bị phát hiện không khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ KHÔNG được công nhận kết quả học tập học kỳ hè 2020. 

4. Tổ chức thi bổ sung (dự kiến vào cuối kỳ thi chính thức theo thông báo và lịch thi riêng) đối với các sinh viên thuộc đối tượng nêu ở mục 3. 

Toàn văn thông báo xem tại ĐÂY
 

Lên đầu trangLên đầu trang