Danh Mục Thông Báo

Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

9/18/2020 2:05:30 PM

Thực hiện công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 04/09/2020 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, công văn số 3313/ BGDĐT-GDĐH của Bộ GDĐT ngày 28/08/2020 về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh các ngành tại Phụ lục 1 và một số điều chỉnh khác trong đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Các nội dung điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đang ký xét tuyển vào Khoa Quốc tế và tuân thủ các hướng dẫn cập nhật của Bộ GDĐT. 

Chi tiết Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 xem tại ĐÂY

Công văn về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học chính quy  năm 2020 xem tai ĐÂY

 

Lên đầu trangLên đầu trang