Danh Mục Thông Báo

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất

11/7/2018 4:43:29 PM
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất (The 1st Vietnamese Young Intellectual Forum - VYI Forum 2018) sẽ tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 27- 29/11, với sự tham gia của 200 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Diễn đàn nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước; tạo cơ hội để tri thức trẻ đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò, khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước; góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất tập trung vào 3 chủ đề chính: Thúc đẩy STEM để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0; Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Thời gian địa điểm tổ chức chương trình: 

Thời gian: 27- 29/11/2018

Địa điểm: Furama Resort, Đà Nẵng

Ban tổ chức bố trí ăn ở cho tất cả các đại biểu. 

Với các đại biểu ở nước ngoài: 1) Nếu có đường bay thẳng VNA, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ đặt vé máy bay. 2) Nếu không có đường bay thẳng, Ban tổ chức sẽ thanh toán chi phí đi lại theo hóa đơn với định mức tối đa 1000 USD.
Với các đại biểu trong nước, chi phí đi lại do cá nhân hoặc cơ quan chi trả. Ban tổ chức sẽ gửi công văn tới lãnh đạo đơn vị của đại biểu đề nghị hỗ trợ cho đại biểu tham dự.

Kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký tham dự trước 9/11 tại Lên đầu trangLên đầu trang