ĐHQGHN lần đầu tiên có chương trình đồng cấp bằng với đại học đối tác nước ngoài 12/18/2019 11:17:24 AM Xem:192 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Năm 2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra quyết định uỷ quyền cho Khoa Quốc tế ký Hợp đồng và Phụ lục triển khai chương trình đào tạo liên kết quốc tế Cử nhân ngành Marketing với Trường Đại học HELP (Malaysia) và Cử nhân ngành Quản lí với Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ). Lễ Phát động các chương trình đồng cấp bằng có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác với các trường đại học đối tác nước ngoài, ghi dấu sự ra đời một mô hình đào tạo mới trong ĐHQGHN – mô hình đồng cấp bằng với một đại học đối tác nước ngoài.
Lên đầu trangLên đầu trang