Danh Mục Thông Báo

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tỉnh Bắc Giang năm 2018

3/9/2017 9:07:33 AM
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang thông báo tiếp nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện năm 2018. Cụ thể:

1. Lĩnh vực nghiên cứu:
- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
+ Nghiên cứu tiếp cận công nghệ và đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp phục vụ phát triển các ngành mũi nhọn của tỉnh, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trong nước và xuất khẩu.
+ Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm. Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; rác thải nông thôn; môi trường đô thị.
+ Ứng dụng KH&CN, phát triển các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất làng thủ công mỹ nghệ của tỉnh.
+ Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp; phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống, đặc sản của tỉnh.

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục và đào tạo
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoạch định, thực hiện các chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.
+ Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; các mô hình giải pháp góp phần tích cực vào phát triển du lịch của tỉnh.
+ Nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sáng kiến trong hệ thống trường học, trường chuyên nghiệp và dạy nghề.

2. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh từ ngày 09/1/2017 đến hết ngày 01/6/2017 (mẫu đề xuất tại file đính kèm)

3. Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang (Trụ sở Liên cơ quan – Quảng trường 3/2 – Thành phố Bắc Giang)

Lên đầu trangLên đầu trang