Danh Mục Thông Báo

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN năm 2019

4/4/2018 8:36:14 AM
Khoa Quốc tế thông báo kế hoạch đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp ĐHQGHN năm 2019 như sau:

1. Định hướng
- Đề xuất thuộc các chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN: 
+ Nghiên cứu Trung Quốc;
+ Nghiên cứu Phật học;
+ Nghiên cứu khoa học tính toán tin-sinh-dược;
+ Nghiên cứu tích hợp và phát triển bền vững các nguồn năng lượng tái tạo;
+ Nghiên cứu định vị và phát triển khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam;
+ Nghiên cứu ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững;
+ Nghiên cứu kinh tế học vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam;
+ Nghiên cứu và chế tạo các linh kiện micro-nano và mạch tích hợp ứng dụng trong các hệ thống đo lường, điều kiển, viễn thông và y tế.

- Đề xuất có tính liên ngành, liên ngành, liên lĩnh vực theo các hội đồng chuyên môn cấp ĐHQGHN
 + Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật;
+ Khoa học và Công nghệ Giáo dục;
+ Khoa học Xã hội và Hành vi;
+ Khoa học Quản trị và Kinh tế;
+ Khoa học và Công nghệ Sự sống;
+ Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng;
+ Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường, khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán.

2. Thời gian tiếp nhận đề xuất
Các đề xuất đề tài bản in gửi về Phòng KHCN&HTPT, bản mềm gửi về hòm thư khoahoc_congnghe@isvnu.vn trước ngày 12/4/2018

Mẫu đề xuất: xem file đính kèm


Lên đầu trangLên đầu trang