Danh Mục Thông Báo

Đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác với Thừa Thiên Huế năm 2021

2/28/2020 10:08:57 AM

Yêu cầu về sản phẩm nghiên cứu:
+ Có thể làm luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh
+ Phục vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, có khả năng ứng dụng vào sản xuất và phục vụ công tác quản lý nhà nước;
+ Thuộc các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, bảo tồn, khai thác và phát triển, sử dụng có hiệu quả các nguồn gen có giá trị (quỹ gen);
+ Ứng dụng công nghệ cao trong y dược, công nghệ bảo tồn di sản mang thương hiệu Huế.

Thời hạn đề xuất: trước ngày 31/5/2020
Thông tin chi tiết và tải mẫu đề xuất tại
ĐÂY

 

Lên đầu trangLên đầu trang