Danh Mục Thông Báo

Đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 cho tỉnh Thừa Thiên Huế

2/28/2017 4:30:34 PM
Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế gửi công văn về về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 ứng dụng cho tỉnh. Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: 

1. Định hướng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Mẫu đề xuất 

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ưu tiên:
- Các nhiệm vụ có khả năng chuyển giao quy trình, công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ hoàn chỉnh;
- Các nhiệm vụ có khả năng tư vấn, hoạch định chính sách cho địa phương. 

Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác phát triển trân trọng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo nội dung công văn trên cho cán bộ giảng viên trong đơn vị được biết và xây dựng đề xuất nhiệm vụ cho năm 2018 (nếu phù hợp). 

Đề xuất gửi về Phòng KHCN&HTPT bằng văn bản theo địa chỉ khoahoc_congnghe@isvnu.vn trước ngày 04/4/2017.

Xem nội dung công văn tại đây

Lên đầu trangLên đầu trang