Đề tài nghiên cứu của giảng viên Khoa Quốc tế được Quỹ NAFOSTED phê duyệt

11/26/2019 3:16:52 PM
Ngày 14/11/2019, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã phê duyệt Danh mục 38 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ tài trợ đợt 2 - năm 2019.

Trong số 38 đề tài được phê duyệt có đề tài nghiên cứu do TS. Bùi Mỹ Trinh, giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý - Khoa Quốc tế, làm chủ nhiệm. Đề tài của TS. Bùi Mỹ Trinh thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, có tiêu đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tổ chức và hiệu suất đổi mới trong ngành du lịch”.

TS. Bùi Mỹ Trinh tốt nghiệp thạc sỹ ngành Thương mại điện tử tại Đại học khoa học Nam Đài  năm 2007 và tiến sỹ Chiến lược công nghệ thông tin & Chiến lược Marketing tại Đại học Quốc Gia Cheng Kung năm 2013. TS. Bùi Mỹ Trinh từng là trợ giảng, nghiên cứu viên tại các trường đại học tại Đài Loan; tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.

TS. Bùi Mỹ Trinh.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được thành lập từ năm 2003 theo Nghị định số 122 của Chính phủ, chính thức hoạt động từ tháng 2/2008.

Các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ dành cho các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất, tiềm năng. Đối với các dự án triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào phát triển sản xuất và đời sống Quỹ sẽ cho vay vốn.  

Xin được chúc mừng TS. Bùi Mỹ Trinh và nhóm nghiên cứu. Kính chúc thầy, cô sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công trong thời gian tới.
 

Lên đầu trangLên đầu trang