Danh Mục Thông Báo

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

4/3/2017 5:51:20 PM

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

1.         Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT; 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2.         Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3.         Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Ghi chú: Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng; (3) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN.

4.         Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Nhóm ngành / Ngành / Tổ hợp xét tuyển

Chi tiêu(dự kiến)

Theo xét KQ thi THPTQG

Theo phương thức khác

1

Các ngành đào tạo đại học

 

 

1.1

Kinh doanh quốc tế

52340120

173

7

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

 

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

D02

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D03

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

D04

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

D05

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

D06

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D72

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D73

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D74

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D75

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D76

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D77

 

 

1.2

Kế toán, phân tích và kiểm toán*

52340399

135

5

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

 

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

D02

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D03

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

D04

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

D05

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

D06

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D72

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D73

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D74

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D75

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D76

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D77

 

 

1.3

Hệ thống thông tin quản lý

52340405

76

4

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

 

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

D02

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D03

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

D04

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

D05

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

D06

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D72

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D73

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D74

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D75

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D76

 

 

 

Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D77

 

 

 

Tổng

384

16

 

5.         Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

+ Đối với các thí sinh có kết quả kì thi THPT quốc gia: có điểm thi đáp ứng quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN theo các tổ hợp như sau:

- Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hoá học (A00);

- Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01, D02, D03, D04, D05, D06);

- Tổ hợp 4: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ (D72, D73, D74, D75, D76, D77).

+ Đối với thí sinh có kết quả ĐGNL còn hạn sử dụng: tổng điểm ĐGNL (sau khi đã cộng điểm ưu tiên) tối thiểu đạt 70,0/140,0.

+ Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng (A00, A01, D01-D06, D72-D77) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

+ Điều kiện đầu vào về trình độ tiếng Anh:

- Sau khi trúng tuyển nhập học, để được đăng kí học các học phần thuộc khối kiến thức ngành, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh  tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu được xét vào học chương trình ngoại ngữ bổ sung tại Khoa (học cùng với các học phần đại cương) trong năm học thứ nhất.

- Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tương đương IELTS 5.5; hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;  hoặc có chứng chỉ A-Level.

 

6.         Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

- Mã số khoa: QHQ

- Mã số ngành:

+ Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh): 52340120

+ Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh): 52340399 (Thí điểm)

+ Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh): 52340405

- Tổ hợp xét tuyển (đối với cả 03 ngành đào tạo): A00 (Toán, Vật lí, Hoá học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01-D06 (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ); D72-D77 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ)

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không

 

7.         Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

Thời gian:

- Đợt 1: Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng; (3) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); và xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN.

Thời gian nhận ĐKXT theo kế hoạch của Bộ GDĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội:

+ Trước 01/6/2017 (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)

+ Từ 10/7 đến 25/7/2017 (theo kết quả THPT quốc gia)

+ Từ 10/7 đến 22/7/2017 (theo kết quả thi ĐGNL và chứng chỉ A-Level)

- Các đợt bổ sung: Đối tượng như xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Quốc tế.

Thời gian xét tuyển: từ 13/8/2017

Kế hoạch xét tuyển sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Quốc tế.

- Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển: trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQGHN;

8.         Chính sách ưu tiên:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.

- Xét tuyển thẳng:

+ Những thí sinh đạt giải chính thức trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; đã tốt nghiệp THPT. Đối với diện thí sinh này khi nộp hồ sơ xét tuyển thẳng phải nộp kèm bản dự án đã đạt giải để HĐTS xem xét, xác định điều kiện tuyển thẳng.

+ Học sinh trung học phổ thông (THPT) chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều kiện: Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm, trong đó, không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 1% (4 thí sinh) tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Quốc tế.

Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh được đăng ký 01 nguyện vọng; Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu xét tuyển thẳng đã công bố, Khoa Quốc tế xét từ cao xuống thấp theo kết quả học tập từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên của thí sinh.

- Ưu tiên xét tuyển:

Điều kiện: Đối với thí sinh đoạt giải (không giới hạn danh mục môn đạt giải) trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐHQGHN; học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN.

Chỉ tiêu: không giới hạn

- Các trường hợp khác:

Đối với các thí sinh là người nước ngoài: Xét tuyển theo Quyết định số 4229/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

9.         Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN

10.     Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Thu bằng tiền Việt Nam cụ thể như sau:

- Kinh doanh quốc tế: 180 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.

- Kế toán, Phân tích và Kiểm toán: 180 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.

- Hệ thống thông tin quản lí: 162 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 7.200 USD/sinh viên/khoá học.

Ghi chú:

- Học phí đóng theo học kì, tùy thuộc vào số tín chỉ đăng kí trong mỗi học kì. Học phí thông báo trên không bao gồm học phí học ngoại ngữ bổ sung;

- Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.

- Mức học phí nêu trên là không thay đổi trong toàn bộ khoá học của sinh viên.

 

11.     Các nội dung khác (không trái quy định)....

- Thí sinh trúng tuyển được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào do Khoa tổ chức. Những thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương Bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được bố trí học tiếng Anh bổ sung (cùng với các học phần đại cương) trong năm thứ nhất để đạt trình độ tiếng Anh B2 trước khi vào học các môn chuyên ngành.

- Ngoài các đợt xét tuyển theo kế hoạch của ĐHQGHN, Khoa xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) với điều kiện xét tuyển tương tự như các đợt chính thức.

- Các chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng là các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh chất lượng cao theo đặc thù đơn vị. Các chương trình đào tạo này được xây dựng theo chuẩn đào tạo của các trường đại học nước ngoài uy tín.

- Lợi thế khi theo học các chương trình:

+ Sinh viên tốt nghiệp tự tin với kiến thức, kĩ năng cơ bản và chuyên sâu theo ngành lựa chọn;

+ Được tiếp cận với chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, quy trình kiểm tra đánh giá tiên tiến theo chuẩn giáo dục của các trường đại học nước ngoài;

+ Giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy 20 – 25% các học phần chuyên ngành;

HỌC TẬP tại Khoa Quốc tế, sinh viên có cơ hội:

+ Được học tập và nghiên cứu trực tiếp hoàn toàn trong môi trường bằng tiếng Anh với các giảng viên có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ;

+ Tiếp cận nguồn học liệu bằng tiếng Anh phong phú tại Khoa Quốc tế (13.000 đầu sách giáo trình và sách tham khảo bản quốc tế, dịch vụ tư vấn và tập huấn kỹ năng học tập, nghiên cứu từ hệ thống Thư viện truy cập mở hiện đại của Khoa Quốc tế) và của ĐHQGHN (128.000 tài liệu và các CSDL học thuật trực tuyến bằng tiếng Anh từ Trung tâm Thư viện ĐHQGHN); nguồn học liệu điện tử của các trường đối tác nước ngoài;

+ Tham gia hoạt động ngoại khóa, kĩ năng mềm; có cơ hội thực tập, trải nghiệp thực tế ở các công ty, tập đoàn; tham gia các dự án khởi nghiệp thông qua các câu lạc bộ văn hóa và chuyên ngành, hệ thống dịch vụ tư vấn học tập và hướng nghiệp, mạng lưới Alumni, các hoạt động của Đoàn thanh niên của Khoa Quốc tế;

+ Được làm việc, giao lưu, học hỏi cùng các sinh viên quốc tế đến từ mạng lưới các trường đại học đối tác của Khoa Quốc tế;

+ Được nhận trong số hơn 10 loại học bổng (lên tới 300 triệu/khóa học) dài hạn, ngắn hạn, và hỗ trợ học tập cho các sinh viên dựa điểm xét tuyển đầu vào, các trường hợp tuyển thẳng, các sinh viên có thành tích học tập rèn luyện xuất sắc, và sinh viên nước ngoài học tập tại Khoa;

- Sinh viên TỐT NGHIỆP tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN vững bước để thành công:

+ tri thức, tự tin, chuyên nghiệp, ngoại ngữ thành thạo và khả năng thích nghi để làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc hội nhập và nhiều thách thức;

+ Có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt có ưu thế làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế;

+ Văn bằng tốt nghiệp có giá trị toàn cầu; được công nhận tương đương và chuyển đổi tín chỉ khi chuyển tiếp sang học tại các trường đại học uy tín nước ngoài: ĐH Canberra, ĐH Macquarie (Úc), ĐH Heriot-Watt, ĐH Huddersfield (Anh), ĐH Missouri State (Mỹ), ĐH Chienkuo (Đài Loan).

Lên đầu trangLên đầu trang