Danh Mục Thông Báo

Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình học bổng trao đổi tại Đại học Bách Khoa Ngee Ann, Singapore

7/17/2019 3:21:31 PM

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin thông báo kết quả tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình học bổng trao đổi tại Đại học Bách Khoa Ngee Ann, Singapore với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian tham gia: Từ ngày 25/8/2019 đến ngày 14/9/2019.
Địa điểm: Đại học Bách khoa Ngee Ann, Singapore.
Số lượng trúng tuyển: 36 sinh viên ĐHQGHN (danh sách sinh viên xem tại ĐÂY).

 

Những sinh viên có tên trong danh sách cần liên hệ với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Khoa Quốc tế - ĐHQGHN (qua hòm thư international@isvnu.vn hoặc số điện thoại 0977291992) để xác nhận tham dự và làm các thủ tục khác chuẩn bị cho chuyến đi. 
 

Lên đầu trangLên đầu trang