Danh Mục Thông Báo

Danh sách sinh viên đạt vòng sơ duyệt học bổng Posco, Hàn Quốc

9/21/2018 2:24:52 PM

STT

Họ và tên

Ngành học

Điểm

học tập

Xếp loại 

 học tập

Xếp loại 

 rèn luyện

1

Trần Thị Lan Phương

Hệ thống thông tin quản lý

3.69

Xuất sắc

Tốt

2

Lê Trinh Thi

Kinh doanh quốc tế

3.23

Giỏi

Tốt

 

Lên đầu trangLên đầu trang