Danh Mục Thông Báo

Danh sách sinh viên đạt vòng sơ duyệt học bổng Mitsubishi, Nhật Bản

9/21/2018 2:24:06 PM

STT

Họ và tên

Ngành học

Điểm

học tập

Xếp loại 

 học tập

Xếp loại 

 rèn luyện

1

Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

3.88

Xuất sắc

Xuất sắc

2

Nguyễn Thu Hiền

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

3.64

Xuất sắc

Xuất sắc

3

Lê Huy

Kinh doanh quốc tế

3.48

Giỏi

Tốt

4

Đỗ Thị Hương

Hệ thống thông tin quản lý

3.36

Giỏi

Xuất sắc

Lên đầu trangLên đầu trang