Danh Mục Thông Báo

Danh sách các trường chuyên được tuyển thẳng vào Khoa Quốc tế

8/1/2018 4:47:07 PM
Khoa Quốc tế xin thông báo danh sách các trường chuyên được tuyển thẳng vào Khoa để các thí sinh nắm được thông tin và chủ động trong việc đăng ký xét tuyển thẳng.

Lên đầu trangLên đầu trang