Đánh giá năng lực và tính cách trên ứng dụng Grow360 dành cho sinh viên

10/12/2018 9:27:34 AM
Từ ngày 11 - 31/10/2018, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực và tính cách trên ứng dụng Grow360 dành cho sinh viên.
Đây là dự án được Khoa Quốc tế đầu tư kinh phí và kết quả mang lại có ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu người học, phát triển nôi dung đào tạo, dịch vụ sinh viên và đặc biệt là hỗ trợ nhiều cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Khoa. 

Bộ 25 năng lực và tính cách (Big 5) trên ứng dụng GROW360 được phát triển bởi Công ty IGS Asia (Institution for a Global Society) cho toàn bộ sinh viên từ năm 1 đến năm 4 tại Khoa Quốc tế. Qua đánh giá này, sinh viên sẽ hình dung được những điểm mạnh - điểm yếu về năng lực của mình. Đồng thời, mỗi cá nhân sẽ nhận được những lời khuyên để phát triển những năng lực này. IGS Asia sẽ phân tích hồ sơ tính cách cá nhân dựa theo kết quả đánh giá, những đặc điểm nổi trội về năng lực, nhân cách tiềm ẩn và tiềm năng của sinh viên và cùng thảo luận với Khoa về định hướng phát triển đào tạo cho sinh viên.

 Danh gia Grow360 (2).jpg

GROW360 là hệ thống đánh giá 360 độ do IGS Asia phát triển. Công nghệ này hỗ trợ đánh giá tính cách, năng lực và kỹ năng của ứng viên thông qua công nghệ đánh giá tiên tiến, đảm bảo không thiên vị, để từ đó phát triển tiềm năng của cá nhân hay tổ chức.

Đánh giá GROW360 sử dụng hình thức thử nghiệm liên tưởng ẩn (iAT), đánh giá chéo 360 độ và dùng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) hỗ trợ người dùng hiểu được tính cách tiềm ẩn của bản thân, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu ở từng nhóm năng lực một cách khách quan và toàn diện để từ đó phát triển bản thân.

Có thể thấy việc đánh giá năng lực và tính cách trên ứng dụng Grow360 sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Khoa Quốc tế và người học. Hy vọng sau khi hoàn thành phần đánh giá năng lực và tính cách, sinh viên Khoa sẽ có phương hướng rèn rũa tính cách và năng lực được hoàn thiện hơn. 

Institution for a Global Society (IGS) là công ty start-up về lĩnh vực nhân sự và giáo dục (EdTech và HR Tech), thành lập năm 2010 ở Nhật Bản. Ở Việt Nam, IGS ASIA đang phát triển GROW là ứng dụng giúp đánh giá tính cách và năng lực cả chủ quan lẫn khách quan để giúp người sử dụng có thể tìm được sự tương thích về ngành nghề. Tháng 7/2017, IGS đã đoạt giải Nhì tại cuộc thi “HR- Solution Test” ở Nhật Bản. IGS đã xuất sắc vượt qua 103 đơn vị thi cử để giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tìm ra giải pháp từ AI, Big data và công nghệ...cho ngành nhân sự. Ngoài ra, IGS cũng được chọn làm case study đầu tiên của Havard Business School về việc ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào lĩnh vực nhân sự.

Lên đầu trangLên đầu trang