Danh Mục Thông Báo

Đăng ký thực hiện đề tài  nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

9/23/2020 3:03:56 PM

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2020-2021, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2020 -2021 như sau:

- Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang theo học tại Khoa Quốc tế.

- Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Anh

- Hướng dẫn đăng ký: 
Bước 1: Sinh viên/nhóm sinh viên tự chọn đề tài hoặc căn cứ danh mục hướng nghiên cứu gợi ý của giảng viên tại phục lục kèm theo để đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. 

Bước 2: Sinh viên/nhóm sinh viên liên hệ với giảng viên để được hướng dẫn xác định tên đề tài và viết đề cương nghiên cứu (Thuyết minh đề tài) theo mẫu, trường hợp không liên hệ được với giảng viên, sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT để được hỗ trợ liên hệ với giảng viên.

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 5/10/2020

- Hình thức đăng ký: đăng ký trực tiếp tại link: https://bom.to/2pUa61S hoặc đăng ký theo Mẫu 01_NCKHSV.

- Thời hạn nộp đề cương: trước ngày 18/10/2020 (Mẫu 03_NCKHSV).

Số lượng sinh viên tham gia thực hiện đề tài: tối đa 05 người/nhóm/01 đề tài, trong đó có 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính (trưởng nhóm), mỗi sinh viên có thể tham gia nhiều đề tài nhưng chỉ được làm trưởng nhóm của 01 đề tài. 

- Số lượng giảng viên hướng dẫn cho mỗi đề tài: tối đa 02 giảng viên.

Địa chỉ nhận đăng kí và nộp thuyết minh: Gửi hồ sơ đăng kí qua email huongntl@isvnu.vn; hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT (P.304, tầng 3, đơn nguyên 2, nhà C, Làng Sinh viên HACINCO); cô Liên Hương (ĐT: 0388390627).

    
    

Lên đầu trangLên đầu trang