Danh Mục Thông Báo

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

9/23/2019 9:51:12 AM

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2019-2020, Khoa Quốc tế thông báo về việc đăng ký đề tài năm học 2019-2020 như sau:

- Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang theo học tại Khoa Quốc tế.

- Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Anh

- Hướng dẫn đăng ký: 
Bước 1: Sinh viên/nhóm sinh viên tự chọn đề tài hoặc căn cứ danh mục hướng nghiên cứu gợi ý của giảng viên tại phục lục kèm theo và đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học qua email hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT.

Bước 2: Sinh viên/nhóm sinh viên liên hệ với giảng viên để được hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (Thuyết minh đề tài) theo mẫu, trường hợp không liên hệ được với giảng viên, sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT.

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 5/10/2019 (Mẫu 01_NCKHSV)

- Thời hạn nộp đề cương: trước ngày 18/10/2019 (Mẫu 03_NCKHSV)

- Số lượng sinh viên tham gia thực hiện đề tài: tối đa 05 người/nhóm/01 đề tài, trong đó có 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính (trưởng nhóm), mỗi sinh viên có thể tham gia nhiều đề tài nhưng chỉ được làm trưởng nhóm của 01 đề tài. 

- Số lượng giảng viên hướng dẫn cho mỗi đề tài: tối đa 02 giảng viên (Danh sách giảng viên đăng ký hướng dẫn nghiên cứu)

- Địa chỉ nhận đăng ký và nộp thuyết minh: Gửi hồ sơ đăng ký qua email khoahoc_congnghe@isvnu.vn; hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT (P.304, tầng 3, đơn nguyên 2, nhà C, Làng Sinh viên HACINCO);

Cô Liên Hương (Email: huongntl@isvnu.vn; ĐT: 0388390627).
 

Lên đầu trangLên đầu trang