Danh Mục Thông Báo

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 (bổ sung)

11/12/2018 4:54:50 PM
Thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) năm học 2018-2019, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc đăng ký bổ sung đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 với nội dung sau:

Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang theo học tại Khoa Quốc tế.

Hình thức đăng ký: Căn cứ danh sách cán bộ giảng viên theo chuyên ngành (phục lục kèm theo) để lựa chọn và đăng ký giảng viên hướng dẫn phù hợp. Nhóm sinh viên tham gia thực hiện 01 đề tài không quá 05 người, trong đó có 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính, mỗi sinh viên có thể tham gia nhiều đề tài nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chính 01 đề tài. 

+ Sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn để xây dựng thuyết minh đề cương đề tài theo mẫu NCKHSV.01. Trường hợp không liên hệ được với giảng viên, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng KHCN&HTPT để được hỗ trợ.

+ Địa chỉ nhận đăng ký và nộp thuyết minh: Đăng ký qua email (theo mẫu) hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng KHCN&HTPT 
P.304, tầng 3, đơn nguyên 2, nhà C, Làng Sinh viên Hacinco gặp cô Liên Hương 
Email: khoahoc_congnghe@isvnu.vn; huongntl@isvnu.vn 
Điện thoại: 0243.5575992 / 0388390627

Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Anh

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 18/11/2018Lên đầu trangLên đầu trang