Đại hội Đảng bộ Khoa Quốc tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 6/25/2020 3:19:49 PM Xem:65 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, từ ngày 16 đến 17/6/2020, Đại hội Đảng bộ Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội có nhiệm vụ tập trung trí tuệ, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khoa Quốc tế lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI và đóng góp cho Dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên.
Lên đầu trangLên đầu trang