Danh Mục Thông Báo

Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai dạy học trực tuyến hết học kỳ I

10/25/2021 12:00:40 PM

Ngày 22/10/2021, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã ký văn bản số 3239/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về việc ĐHQGHN triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

1. Đối với hoạt động dạy và học: Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tiếp tục học trực tuyến hết học kỳ 1; Học sinh thuộc các trường THCS, THPT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Một số hoạt động như tổ chức thi, kiểm tra, thực tập, thực hành cho sinh viên có thể tổ chức trực tiếp nếu không vi phạm quy định phòng, chống dịch và phải đảm bảo quy tắc an toàn. Thủ trưởng đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định.

2. Đối với khối hành chính, nghiên cứu, phục vụ: các hoạt động trở lại bình thường trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy tắc 5K (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế). Thủ trưởng các đơn vị căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị để cho phép, khuyến khích cán bộ thực hiện nhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến (online) nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả công việc.

3. Khi cần thiết tổ chức các hoạt động tập trung đông người như hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, lễ trao bằng tốt nghiệp. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy tắc “5K” và Hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội tại Công điện số 21/CĐ-UBND để đảm bảo an toàn cho những người tham dự. 

4. Đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và của ĐHQGHN.

Lên đầu trangLên đầu trang