Đại diện Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 thăm và làm việc tại Khoa Quốc tế

3/22/2016 3:26:32 PM

Ngày 9/3 vừa qua, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có buổi tiếp và làm việc với GS. Olivier Garro, Giám đốc Học viện Quốc tế Pháp ngữ - Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3. 

Khoa Quốc tế và đại diện Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3  bàn thảo khả năng hợp tác và tham gia vào mạng lưới Chair Senghor của Cộng đồng Pháp ngữ cũng như khả năng triển khai chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học chính trị - Quan hệ quốc tế chuyên ngành “Pháp ngữ và toàn cầu hóa”. Khoa mong muốn sự hiện diện của Cộng đồng Pháp ngữ sẽ giúp phát triển mạnh hơn các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp, thu hút được nhiều học sinh, sinh viên yêu và muốn học tiếng Pháp đến với Khoa Quốc tế.

Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 là một thành viên của Hiệp hội Đại học Lyon. Là một trường đại học công của CH. Pháp, có trụ sở tại Lyon do Viện Hàn lâm Lyon quản lí. Trường có khoảng 22.000 sinh viên học tập theo hệ thống LMD. Trường ĐH Lyon 3 đón tiếp hàng năm rất nhiều sinh viên quốc tế đến từ châu Âu và trên thế giới (khoảng hơn 4000 sinh viên). Trường hợp tác với nhiều trường trên thế giới, như Trường ĐH Sao Paulo, ĐH Thượng Hải, ĐH Monash ….).

 ĐH Lyon 1.jpg

Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 có buổi thăm và làm việc tại Khoa Quốc tế.

Được thành lập năm 2001, Viện Nghiên cứu Quốc tế Pháp ngữ trực thuộc Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 nhằm phát triển các chương trình đào tạo pháp ngữ, nghiên cứu và phát triển cộng đồng Pháp ngữ. Năm 2014, viện đã đào tạo được 628 thạc sỹ, 412 sinh viên được cấp bằng của trường (DU), 1211 sinh viên học dự thính trao đổi từ các trường đối tác và có 21 nghiên cứu sinh.

Mạng lưới quốc tế các Diễn đàn Pháp ngữ (Chaires Senghor) được thành lập năm 2002, bao gồm 14 diễn đàn thành viên tại Pháp, Canada, Italy, Lebanon, Ai Cập, Armania, Rumani, Cameron, Burkina Faso và 2 quan sát viên. Hiện nay mạng lưới đã có 17 diễn đàn. Mạng lưới có mục đích phát triển các cơ sở đào tạo, các nghiên cứu khoa học trong các diễn đàn pháp ngữ, kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế pháp ngữ. Mạng lưới có một diễn đàn tại Lyon do Giám đốc Viện nghiên cứu quốc tế pháp ngữ làm giám đốc.


Lên đầu trangLên đầu trang