Đặc tính an toàn của trái phiếu chính phủ Việt Nam

8/17/2021 8:36:03 PM
Ngày 12/8/2021, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài “Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam”, mã số 502.01-2020.17, do TS. Lý Đại Hùng làm chủ nhiệm đề tài, thuộc Chương trình nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia Nafosted cấp kinh phí thực hiện. TS. Lý Đại Hùng là giảng viên Khoa Quốc tế, đã chủ trì 2 đề tài của Nafosted, công bố nhiều bài báo quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính.

TS. Lý Đại Hùng thay mặt nhóm trình bày kết quả nghiên cứu. 

Hội thảo thực sự là diễn đàn trao đổi kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn về đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam, hướng tới việc thảo luận một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ gắn với nâng cao mức độ an toàn của tài sản và thu hút nguồn vốn tài chính tại Việt Nam. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu cũng tập trung trao đổi, chia sẻ nội dung tổng quan lý thuyết và một số kết quả gần đây về đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ; các yếu tố định hình đặc tính an toàn của trái phiếu đối với các nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Đề tài nghiên cứu của nhóm đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người tham dự. Đặc biệt, các chuyên gia cũng đóng góp nhiều ý kiến ý hữu ích, làm cơ sở để nhóm nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện đề tài trong thời gian tới.

Nhóm đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia. 

Năm 2020, Khoa Quốc tế có 3 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ Nafosted tài trợ. Trong những năm vừa qua, Quỹ Nafosted đã trở thành kênh tài trợ nghiên cứu thường xuyên, với quy mô lớn, trải rộng trên các vùng miền trong nước. Các chương trình tài trợ, bao gồm tài trợ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu hướng ứng dụng) và hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), góp phần phát triển, duy trì nguồn lực KH&CN, nâng cao chất lượng, năng suất nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

Chương trình nghiên cứu cơ bản (NCCB) luôn là trọng tâm trong hoạt động tài trợ của Quỹ, được triển khai sớm, từ năm 2009 đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT), từ năm 2010 đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV). Mục tiêu của các chương trình tài trợ NCCB là tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản cơ bản trong các tổ KH&CN Việt Nam, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao. Kết quả triển khai chương trình được đánh giá bởi công bố khoa học từ các nghiên cứu được tài trợ, hoạt động, phát triển của nhà khoa học tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học.


 

Lên đầu trangLên đầu trang