Danh Mục Thông Báo

Công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar

1/3/2018 10:40:09 AM
Khoa Quốc tế nhận được công văn số 492/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 22 tháng 12 năm 2017 của ĐHQGHN về việc công bố hồ sơ khoa học trên Google Scholar (văn bản kèm theo). 

Google Scholar là cộng đồng học thuật thế giới vận hành trên nền tảng của hệ thống Google. Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế, giúp các nhà khoa học theo dõi và nắm bắt được chỉ số trích dẫn cụ thể cho từng công trình khoa học đã được công bố. Qua đó, các nhà khoa học có thể gia tăng mức độ ảnh hưởng của cá nhân và các công bố khoa học thông qua chỉ số trích dẫn.

Khoa Quốc tế xin thông báo kèm theo văn bản này tài liệu Hướng dẫn đăng kí hồ sơ khoa học trên Google Scholar. Kính đề nghị các Bộ môn triển khai để các giảng viên đăng kí tạo tài khoản theo tài liệu hướng dẫn và phản hồi kết quả đăng kí về Phòng KHCN&HTPT trước ngày 26/01/2018.

Mọi thắc mắc liên quan xin gửi về hòm thư khoahoc_congnghe@isvnu.vn.

Lên đầu trangLên đầu trang