Danh Mục Thông Báo

Cơ hội nhận bằng kép chính quy với Khoa Quốc tế

4/13/2018 3:33:35 PM

Sinh viên các ngành cử nhân Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN có cơ hội đăng ký học đồng thời chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường Đại học Ngoại ngữ hoặc Khoa Luật ĐHQGHN và nhận thêm một bằng đại học chính quy ngành liên quan. Cụ thể như sau:

Ngành đào tạo thứ 2

Đơn vị đào tạo

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Cử nhân Ngôn ngữ Nhật

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc

Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Cử nhân Luật Kinh doanh

Khoa Luật - ĐHQGHN

Xem khung chương trình đào tạo bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh/ ngôn ngữ Nhật/ ngôn ngữ Hàn tại ĐÂY

Xem thông tin liên quan chương trình đào tạo bằng kép ngành Luật Kinh doanh tại ĐÂY 

Sinh viên hệ chính quy đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN cũng có cơ hội đăng ký học đồng thời chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và nhận bằng đại học chính quy ngành liên quan. Cụ thể như sau:

Ngành đào tạo thứ 2

Đơn vị đào tạo

Cử nhân Kinh doanh quốc tế

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Xem thông báo tuyển sinh bằng kép với trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN chi tiết tại ĐÂY 

Xem thông báo tuyển sinh bằng kép với Khoa Luật – ĐHQGHN chi tiết tại ĐÂY 

Lên đầu trangLên đầu trang