Danh Mục Thông Báo

Cơ hội gửi đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế

4/19/2017 10:06:40 AM
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo về cơ hội đăng bài trên tạp chí quốc tế Journal of Reviews on Global Economics do Lifescience Global xuất bản (chỉ số E-ISSN: 1929-7092). Các ấn phẩm của Lifescience Global được giới chuyên môn đánh giá cao và nhiều tạp chí của đơn vị này xuất bản đã có mặt trong danh sách của Thompson Reuters, Scopus….

Chủ đề nghiên cứu: Tạp chí công bố các nghiên cứu lý thuyết, ứng dụng và thực nghiệm trong kinh tế vi mô, vĩ mô. 
 
Lợi thế khi gửi bài đăng trên Journal of Reviews on Global Economics

- Thời gian xuất bản nhanh (4-6 tuần) 
- Khả năng phổ biến tới đông đảo người đọc với chế độ truy cập “Open Access”
- Xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm phố biến: Google Scholar, Chemical Abstracts…

Cán bộ giảng viên quan tâm có thể tham khảo một số bài viết xuất sắc trên tạp chí này trong thời gian vừa qua.

Hayek’s Hidden Critique of The General Theory (David Sanz and Juan Morillo, Catholic University of Avila, Spain)

Capital Theory, Crises, and Business Cycles: The Triangular Debate between Hayek, Keynes, and Sraffa (Heinz D. Kurz, University of Graz, Graz, Austria)

Exchange Rate Flexibility and the Integration of the Securities Market in East Asia (Takuji Kinkyo and Shigeyuki Hamori, Kobe University, Japan)

Lên đầu trangLên đầu trang