CNK 1.jpg

Chủ nhiệm Khoa - PGS.TS. Lê Trung Thành

- Tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội; 

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học La Trobe, Australia, năm 2009;

- Được phong Phó Giáo sư năm 2013;

-  Là tác giả của 70 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có nhiều bài báo ISI và Scopus; chủ biên của 4 sách chuyên khảo và giáo trình, trong đó có 1 sách chuyên khảo bằng tiếng Anh xuất bản ở CHLB Đức, đồng tác giả 1 chuyên khảo xuất bản ở Đan Mạch; chủ nhiệm 3 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở; 

- Đã hướng dẫn thành công 15 luận văn thạc sĩ, 01 luận án tiến sĩ và hiện đang hướng dẫn nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ khác.


Địa chỉ: Phòng 202, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 0808 / 024. 3557 5992 (máy lẻ 34)

Email: thanh.le@vnu.edu.vn/ thanh.le@isvnu.vn
 PCN_Prof.Dinh.jpg

Phó Chủ nhiệm Khoa - PGS.TS Nguyễn Văn Định

- Tốt nghiệp Đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân; 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Boise, Hoa Kỳ;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2001;

- Được phong Phó Giáo sư năm 2006;

- Là tác giả của hơn 30 bài báo đăng các tạp chí trong và ngoài nước; chủ trì, thư kí và tham gia 05 đề tài khoa học cấp Bộ và tương đương; chủ biên, đồng chủ biên và tác giả của 05 giáo trình và sách chuyên khảo; 

- Tham gia thỉnh giảng tại Đại học Bemidji, Hoa Kỳ, năm 1997;

- Là học giả sau tiến sĩ Fulbright tại Đại học Texas Austin, Hoa Kỳ, năm 2003 – 2004.


> Lý lịch khoa học

Địa chỉ: Phòng 201, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 8822/ 024. 3557 5992 (máy lẻ 26)

Email: dinhnv@vnu.edu.vn/ dinhnv@isvnu.vn.


 PCN Hao.jpg

Phó chủ nhiệm Khoa - TS. Trần Anh Hào

- Tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên M. V. Lomonosov; 

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Địa chất và Khoáng vật tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên M. V. Lomonosov năm 1998; 

- Đồng tác giả 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành ở LB. Nga; tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước;

- Tham gia biên soạn nhiều đề án, dự án xây dựng các chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế. 


> Lý lịch khoa học

Địa chỉ: Phòng 301, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 5599 / 024. 3557 5992 (máy lẻ 28)

Email: haota@vnu.edu.vn / haota@isvnu.vn


Phó chủ nhiệm Khoa - TS. Nguyễn Quang Thuận 

1- 1ThuanNQ1.jpg

 

 

 

 

 


- Tốt nghiệp Đại học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội; 

- Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Paul Verlaine Metz, CH. Pháp, năm 2007;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Tin học tại Trường Đại học Paul Verlaine Metz, CH. Pháp năm 2010; 

- Đồng tác giả 12 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

> Lý lịch khoa học

Địa chỉ: Phòng 401, Nhà C, Làng Sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3558 5599/ 024. 3557 5992 (máy lẻ 27)

Email: thuannp@isvnu.vn


1. Phòng Tổ - chức Hành chính

Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Phan Quang

Phó Trưởng phòng
+ ThS. Đặng Đức Trường
+ ThS. Vũ Đình Dũng

Liên hệ: Phòng 403b, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7899; 024. 3775 5992 (máy lẻ 30)
Website: http://khoaquocte.vn/phong-to-chuc-hanh-chinh-i-5553

2. Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: TS. Mai Anh

Phó trưởng phòng:
+ TS. Ngô Thanh Huệ
+ ThS. Phan Thị Ngọc Hoa

Liên hệ: Phòng 308 - 309, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 1662; 024. 3557 5992 (số máy lẻ 32)
Website: http://khoaquocte.vn/phong-dao-tao-va-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-i-5554

3. Phòng Công tác học sinh sinh viên

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trung Hiển
Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Xuân Hoàn

Liên hệ: Phòng 303 - 306, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 23)
4. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

Trưởng phòng: TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa
Phó trưởng phòng: ThS. Đỗ Hoàng Nam

Liên hệ: Phòng 304, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 8509; 024.3557 5992 (số máy lẻ 29, 31)  
Website: http://khoaquocte.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe-va-hop-tac-phat-trien-i-5555

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Trưởng phòng/Kế toán trưởng: ThS. Nguyễn Thị Tân 

Liên hệ: Phòng 204, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7898; 024.3557 5992 (số máy lẻ 16)
Website: http://khoaquocte.vn/phong-ke-hoach-tai-chinh-i-5577

1. Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lí

Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn: PGS. TS. Phạm Thị Liên 

Phó Chủ nhiệm Bộ môn

+ TS. Nguyễn Thị Kim Oanh
+ ThS. Đỗ Phương Huyền
                                         

Liên hệ: Phòng 209, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 33) 
Website: http://khoaquocte.vn/p/khxh

2. Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Trần Đức Quỳnh

Phó Chủ nhiệm Bộ môn
+ TS. Lê Đức Thịnh
+ TS. Trần Thị Oanh

Liên hệ: Phòng 404, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 9083
Website: http://khoaquocte.vn/p/khtn

3. Bộ môn Đào tạo Dự bị

Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn: TS. Nguyễn Việt Hùng

Phó Chủ nhiệm Bộ môn
+ TS. Phạm Thị Thủy
+ThS. Đỗ Hồng Liên
+ ThS. Nguyễn Thị Tố Hoa

Liên hệ: Phòng 208, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 13) 
Website: http://khoaquocte.vn/p/dtdb

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Liên hệ: Phòng 407, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (số máy lẻ 38) 
Website: http://khoaquocte.vn/trung-tam-dam-bao-chat-luong-va-khao-thi-i-5561

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức

Giám đốc trung tâm: TS. Vũ Đình Dũng

Liên hệ: Tầng 3, Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3873 5999


Khoa Quốc tế hiện nay gồm 50 đảng viên, công tác ở 3 Chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 4 đồng chí:

1. Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Lê Trung Thành

2. Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Trần Anh Hào

3. Các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ:

Đồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Đảng Ủy viên, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển

Đồng chí Nguyễn Phan Quang - Đảng Ủy viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính


Khoa Quốc tế hiện nay gồm có 122 công đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn Khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 07 đồng chí:

1. Chủ tịch Công đoàn Khoa: Đồng chí Phan Thị Ngọc Hoa 

2. Phó Chủ tịch công đoàn Khoa

Đồng chí Mai Nguyễn Tuyết Hoa 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng 

3. Các uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn:

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Uỷ viên
Đồng chí Lê Hồng Nhung - Uỷ viên 
Đồng chí Lê Thị Sen- Uỷ viên
Đồng chí Vũ Thị Bích Thuỷ - Uỷ viên 

Liên hệ: Tầng 3, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Khoa Quốc tế, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 25)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế hiện có 1242 đoàn viên. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 15 người, trong đó:

1. Bí thư: Trần Đỗ Bảo Châu

2. Phó Bí thư: Nguyễn Song Linh 

Liên hệ: Phòng 509, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, Khoa Quốc tế, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3557 7274

Lên đầu trangLên đầu trang