Chuyên mục “Thầy cô nói gì về dạy học trực tuyến?”

3/22/2020 3:44:05 PM
TS Lê Đức Thịnh: "Tính điểm hoạt động trong giờ học online khuyến khích sinh viên tích cực học tập"

Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, để đảm bảo giảng dạy trực tuyến đạt kết quả tốt thì nên định lượng (tính điểm) tối đa kết quả học của mỗi sinh viên cho từng giờ học online. Sinh viên các lớp của tôi giảng dạy được tính điểm cho các hoạt động sau: làm bài tập (giấy/Excel) và trả câu hỏi trong giờ thảo luận hay meeting.

Làm bài tập: giống như trên lớp học thông thường. sinh viên viết ra giấy/làm trên Excel, sau đó tải file ảnh hay Excel lên Microsoft Office 365 (O365) để được chấm điểm. Do được tính điểm nên sinh viên sẽ chủ động làm bài và tải bài làm rất nhiều (thường khoảng 50% sinh viên trong lớp). sinh viên sẽ được tính tối đa 1 điểm cho mỗi bài tập. Ưu điểm lớn nhất của học online: với bài tập, tất cả các sinh viên đều có thể nộp để được chấm điểm. Nếu học trên lớp bình thường, thì chỉ có 1 sinh viên được gọi lên bảng làm bài tập, và nếu em sinh viên đó làm đúng thì xem như xong và được tính điểm.

Trả lời câu hỏi thảo luận/meeting: trước đây, khi học trên lớp thì tôi không cho điểm. Tuy nhiên, khi học online, tôi tính điểm để khuyến khích các em tham gia tối đa vào quá trình học. Tôi tính điểm 0.1 hoặc 0.2 cho mỗi câu trả lời đúng và nhanh (tuy nhiên không hẳn bạn trả lời đúng đầu tiên mới được tính).

Về việc thảo luận 1 topic cụ thể thì các em chỉ cần viết ra các câu trả lời trên O365. Ưu điểm của thảo luận online: các sinh viên đều có cơ hội như nhau để gửi câu trả lời của mình và được tính điểm, nên sinh viên tham gia rất tích cực (một câu hỏi thường có nhiều câu trả lời).

Meeting (video): để đảm bảo chất lượng đường truyền, tôi yêu cầu sinh viên tắt cam và mic luôn từ đầu. Tuy nhiên không có nghĩa sinh viên chỉ nghe thụ động. Ngược lại, sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng Meeting Chat, tức là viết ra câu trả lời. Như vậy, tình huống sẽ giống như thảo luận nói trên, sinh viên sẽ cố gắng tham gia trả lời các câu hỏi để được tính điểm. Sau mỗi buổi học, tôi sẽ xem lại Meeting Chat để tính điểm cho sinh viên.

Bảng điểm sẽ được cập nhật thường xuyên trên O365, mỗi buổi học tôi có thể cập nhật 2-3 lần. Sinh viên thường kiểm tra luôn, và nhắc tôi nếu tôi chưa chấm bài của em. Các điểm 0.1/0.2 là điểm trả lời đúng câu hỏi, các điểm còn lại là làm bài tập. Yêu cầu với sinh viên không hề hạ thấp: chỉ những sinh viên nào làm đúng 100% mới được điểm tối đa (1đ), mức phổ biến là 0.5, 0.6, … 

Như vậy việc định lượng tối đa kết quả học của sinh viên ở mỗi buổi học sẽ giúp sinh viên tham gia tích cực vào quá trình học online một cách tự nhiên. Sinh viên sau thời gian học chính thức vẫn tiếp tục làm bài tập để nộp. Việc có cơ hội như nhau để lấy điểm khi làm bài tập/trả lời câu hỏi đã giúp các em đạt được điểm cao hơn nhiều so với học trên lớp thông thường. Simh viên thứ nhất cả học kỳ chỉ có 3 lần lên bảng (2 lần đầu = 10đ TX, 1 lần lên bảng là bonus, cộng vào điểm GK). Sau 3 tuần, nhiều sinh viên đã tích lũy được 2-3 lần lên bảng, như vậy đã được 10đ TX. Sinh viên các lớp hầu hết đều đã có điểm, và như vậy sẽ tạo áp lực cho một số ít các em chưa có điểm nào để học tích cực hơn.

Với sinh viên, ưu điểm lớn nhất của học online là có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu học tích cực. Nhược điểm là sinh viên không trao đổi trực tiếp được với nhau để làm việc nhóm như khi ở trên lớp.

Như vậy, khi dạy và học online, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, việc tính điểm cho tất cả các hoạt động của sinh viên sẽ giúp các em tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động, tích cực. Việc cập nhật bảng điểm thường xuyên giúp các em biết được mức độ học tập cụ thể của mình để điều chỉnh nhanh chóng. 

TS. Lê Đức Thịnh
Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Lên đầu trangLên đầu trang