Danh Mục Thông Báo

Chương trình Trường hè khoa học 2018 lần thứ 6 (VSSS’06)

4/26/2018 3:08:41 PM
Chương trình Trường hè khoa học Việt nam (Vietnam Summer School of Science) là một chương trình giảng dạy thường niên hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng, khuyến khích và hỗ trợ các sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, có ý định theo đuổi con đường nghiên cứu trong tương lai.

- Đối tượng tham gia: sinh viên, học viên
- Thời gian tổ chức: 23-25/7/2018
- Địa điểm: Quy Nhơn, Bình Định
- Thời hạn đăng ký: 27/5/2018

Khoa Quốc tế thông báo để toàn thể các sinh viên, học viên biết và đăng ký tham dự.

Thông tin chi tiết về chương trình

Link đăng kí tham dự tại đây

Lên đầu trangLên đầu trang