Danh Mục Thông Báo

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Soka (Nhật Bản)

3/8/2019 4:53:01 PM
a. Thời hạn nộp hồ sơ tại Khoa: 18/03/2019.

b. Điều kiện tham gia:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2 đến kỳ I năm 4 hệ chính quy của ĐHQGHN;
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0;
- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là TOFLE iBT 71 hoặc tiếng Nhật tối thiểu N2. Sinh viên cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu ngôn ngữ với chương trình đào tạo (chi tiết tham khảo tài liệu đính kèm).

c. Link thông tin chi tiết: 

Hồ sơ đăng ký ứng tuyển chương trình được gửi về: CV. Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng 303, nhà C) (02435575992 - ext 22, email: chautdb@isvnu.vn).


Lên đầu trangLên đầu trang