Danh Mục Thông Báo

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia SEOUL (Hàn Quốc)

2/22/2019 2:21:22 PM
Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

Thời gian tham dự: Năm học 2019 – 2020 (bắt đầu từ kỳ học mùa thu).

Chỉ tiêu: 02 sinh viên.

Điều kiện tham dự chương trình :
- Là sinh viên đại học đã hoàn thành tối thiểu 2 học kỳ trở lên hệ chính quy của ĐHQGHN.
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.
- Trình độ ngoại ngữ:
+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0, TOEFL iBT 88.
+) Tiếng Hàn: Tối thiểu có chứng chỉ TOPIK level 5.

Hồ sơ đăng ký: Xem tại ĐÂY
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 28/2/2019.

Sinh viên đăng ký tham dự chương trình, vui lòng đăng ký dự tuyển tại ĐÂY và nộp hồ sơ về Phòng CTHSSV (Phòng 303 nhà C, LSV HACINCO, cô Bảo Châu - 024 3557 5992 - ext. 22, chautdb@isvnu.vn.

Lên đầu trangLên đầu trang