Danh Mục Thông Báo

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

4/9/2019 9:07:18 AM
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Kansai, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Thu năm 2019.

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình trao đổi này như sau:

a. Đối tượng tham gia: sinh viên đại học hệ chính quy và học viên thạc sĩ.

b. Thời gian trao đổi: 1 kỳ hoặc 1 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa Thu 2019).

c. Chỉ tiêu: 02 sinh viên/học viên đi trao đổi.

d. Tiêu chí xét chọn:

- Đáp ứng các yêu cầu của ĐHQGHN đối với sinh viên đi học trao đổi và yêu cầu của trường đối tác.

- Được sự đề cử của ĐHQGHN.

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất 01 kỳ học trở lên.

- Đạt điểm trung bình chung (các kỳ đã học) từ 2.8/4.0 trở lên.

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương đối với chương trình yêu cầu đào tạo bằng tiếng Anh và N2 tiếng Nhật đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật.

e. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Giấy khám sức khỏe (Mẫu của ĐH Kansai).

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Thư đề cử sinh viên có chữ ký của đơn vị đào tạo (Mẫu của ĐH Kansai http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/ES/recommendation.pdf)

- Học viên cao học khi đăng ký cần 01 bản kế hoạch nghiên cứu đính kèm.


*Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển: Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng CTHSSV, phòng 303, nhà C).

Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Sau khi được ĐHQGHN đề cử tham gia chương trình, sinh viên/học viên phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký trực tuyến theo quy định của đối tác tại website: https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/ace/.

 f. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 thứ Tư (7/10/2019).
Lên đầu trangLên đầu trang