Danh Mục Thông Báo

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kanagawa (Nhật Bản)

3/8/2019 4:50:24 PM
a. Thời hạn nộp hồ sơ tại Khoa: 25/03/2019.

b. Điều kiện tham gia:
- Là sinh viên đại học năm thứ 2 đến kỳ I năm 4 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên của ĐHQGHN;
- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0;
- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tiếng Nhật tối thiểu N2. Sinh viên/học viên cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu ngôn ngữ với chương trình đào tạo (chi tiết tham khảo tài liệu đính kèm).

c. Link thông tin chi tiết


Hồ sơ đăng ký ứng tuyển chương trình được gửi về: CV. Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng 303, nhà C) (02435575992 - ext 22, email: chautdb@isvnu.vn).

Link đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/2fZTrtAJWBXmuLTp2

Lên đầu trangLên đầu trang