Danh Mục Thông Báo

Chương trình tập huấn về sở hữu trí tuệ cho cán bộ giảng viên

12/25/2018 9:17:22 AM
Khoa Quốc tế tổ chức Buổi tập huấn về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30-17h00, thứ Sáu, ngày 4/1/2019

2. Địa điểm: Phòng 203, nhà E, làng Sinh viên Hacinco

3. Nội dung
- Các quy định về sáng chế
- Thủ tục đăng ký sáng chế
- Hướng dẫn viết mô tả sáng chế
- Hướng dẫn tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế
- Thực hành

4. Diễn giả: Cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ


Các thầy, cô và các anh, chị quan tâm tới tham dự vui lòng đem theo laptop để thực hành.
Lên đầu trangLên đầu trang