Danh Mục Thông Báo

Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017

6/1/2017 8:34:04 AM
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài đợt 2 năm 2017 như sau:

Phạm vi tài trợ:
Các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm: Toán học; Khoa học Thông tin và máy tính; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ…

Đối tượng tài trợ
- Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
- Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ: Văn phòng (phòng 405) Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Từ 23/5/2017 đến 30/6/2017


Lên đầu trangLên đầu trang