Danh Mục Sự Kiện

Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Quốc tế

9/24/2019 4:29:12 PM

Ngày 27/9/2019, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên với chủ đề “Con đường đến với khoa học”.

Thời gian: 8h00-16h30, thứ Sáu, ngày 27/9/2019.

Địa điểm: Phòng 203, nhà E, Làng Sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

Diễn giả:

Diễn giả mời: 
- TS. Giáp Văn Dương, Chuyên gia giáo dục, Trường hè Khoa học Việt Nam; 
- TS. Đặng Văn Sơn, Giám đốc học viện sang tạo S3, Giảng viên ĐHQGHN Trưởng Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Giảng viên Khoa Quốc tế:
 - PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng: Trưởng Phòng Nghiên cứu liên ngành về hệ thống thông tin kỹ thuật máy tính;
 - TS. Bùi Mỹ Trinh: Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội Kinh tế và Quản lý
 - TS. Trần Công Thành: Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội Kinh tế và Quản lý
 - ThS. Lê Hương Linh: Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội Kinh tế và Quản lý
 - TS. Nguyễn Đình Văn, Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thành phần tham dự: 
- Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế;
- Giảng viên, sinh viên Khoa Quốc tế quan tâm.

Nội dung:
- Bài giảng 1: Con đường tìm kiếm kiến thức khoa học
- Bài giảng 2: Khởi nghiệp bằng khoa học

Sinh viên quan tâm đăng ký tham dự tại: https://docs.google.com/forms/d/1HO3I1GqW44avPEqYCJHTwb0U2EJw4PgsCPK4lMb1geo/edit 
 

Thông tin liên hệ: Cô Liên Hương (ĐT: 0388390627; Email: khoahoc_congnghe@isvnu.vn).
 

Lên đầu trangLên đầu trang