Danh Mục Thông Báo

Chương trình Học bổng Yamada (Nhật Bản)

4/17/2019 4:26:09 PM
Khoa Quốc tế gửi các em thông tin về chương trình Học bổng Yamada (Nhật Bản), cụ thể như sau:
 
 
*Chuyên viên tư vấn và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển: Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng CTHSSV, phòng 303, nhà C). 
 
 

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên trong năm học 2017-2018;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD /sinh viên.

3. Thời hạn nộp hồ sơ tại Khoa Quốc tế: 17h00 thứ Hai 22/4/2019. 

 

4. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên, trong đó Khoa Quốc tế có 03 sinh viên.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Yamada, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Lên đầu trangLên đầu trang