Danh Mục Thông Báo

Chương trình giao lưu trao đổi “How Experiential Learning Fosters Students’ Holistic Development?”

5/27/2019 1:45:15 PM

Nhằm tạo môi trường trao đổi, học hỏi giữa sinh viên Khoa Quốc tế và sinh viên Trường Đại học Quốc gia Singapore về mô hình “Học tập qua trải nghiệm” và những giá trị về kiến thức, kỹ năng, sự thay đổi về thái độ, nhận thức xã hội,… mô hình này đóng góp cho sự phát triển toàn diện của sinh viên, cũng như tạo tiền đề thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Quốc gia Singapore, Khoa Quốc tế tổ chức chương trình giao lưu trao đổi với sinh viên trường Đại học Quốc gia Singapore “How Experiential Learning Fosters Students’ Holistic Development?”.

- Thời gian: 15h00 – 17h00, thứ Hai, ngày 27/5/2019

- Địa điểm: ISpace, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO.

- Chủ đề chính: Trao đổi về mô hình “Học tập qua trải nghiệm” và những giá trị về kiến thức, kỹ năng, sự thay đổi về thái độ, nhận thức xã hội,… mô hình này đóng góp cho sự phát triển toàn diện của sinh viên.

- Thành phần tham gia:

a. Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Quốc tế;

- GS. Lynn Lannon – Giảng viên Trường ĐH Keuka (Hoa Kỳ);

- Sinh viên chương trình Keuka thực hiện các dự án môn học trải nghiệm.

b. Trường Đại học Quốc gia Singapore: 22 sinh viên thực hiện dự án Water Filtration tại Việt Nam.

Lên đầu trangLên đầu trang