Chi bộ 2: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

5/20/2020 2:08:29 PM
Hướng tới Đại hội Đảng bộ Khoa Quốc tế lần thứ IV

Ngày 12/5/2020, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Trần Anh Hào tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện Chi ủy của Chi bộ 1 và Chi bộ 3, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Khoa Quốc tế, đại diện các tổ công đoàn, chi đoàn cán bộ và các quần chúng ưu tú thuộc các đơn vị trong Chi bộ 2.

Chi bộ 2 có 19 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị. Đảng viên trong Chi bộ là các cán bộ, giảng viên công tác tại Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh sinh viên, 01 cán bộ thuộc Hội đồng khoa học và đào tạo, 01 cán bộ thuộc Ban Chủ nhiệm Khoa và các sinh viên.

Đại hội Chi bộ 2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khoa Quốc tế. 

Nhiệm vụ của Đại hội Chi bộ 2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020, là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Chi ủy Chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, vượt khó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 2 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Chi bộ đã chỉ đạo triển khai đề án mở mới các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, hoàn thiện các đề án cũ. Các công tác đào tạo được bổ sung kết hợp với các dịch vụ sinh viên, phát triển con người ngày càng đa dạng, thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của người học. Công tác học viên – sinh viên có nhiều đổi mới về nội dung; đa dạng, chất lượng và sáng tạo trong các hoạt động và dịch vụ. Công tác tuyển sinh được đa dạng hóa về hình thức, phương thức tuyển sinh để phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu đào tạo trong cả nước và ĐHQGHN. 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Trần Anh Hào phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, Chi bộ 2 tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, làm tốt công tác chính trị - tư tưởng, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: mở thêm các ngành đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng theo Quy hoạch ngành/ chuyên ngành giai đoạn 2020-2025 đã được phê duyệt, đồng thời nghiên cứu bổ sung các ngành/chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội; đảm bảo ổn định quy mô đào tạo đến năm 2025 có tổng khoảng 3.800 sinh viên và học viên cao học; phát triển các chương trình đào tạo theo 4 nhóm mô hình đào tạo (nhóm chương trình đào tạo chính quy do ĐHQGHN cấp bằng; nhóm chương trình đào tạo liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài cấp bằng; nhóm chương trình đào tạo đồng cấp bằng giữa ĐHQGHN và trường đại học nước ngoài; nhóm các mô hình khác như chương trình văn bằng thứ 2, mô hình đào tạo trực tuyến...); công tác học viên - sinh viên nằm trong nhóm đầu các trường đại học phía Bắc với nhiều hoạt động phát triển con người, thiết thực cho sinh viên đến năm 2025.

Đảng viên Chi bộ 2 bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Trần Anh Hào, đánh giá cao công tác của Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ 2 cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt chú trọng phát triển thêm các ngành đào tạo mới phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, đẩy mạnh công tác tuyển sinh nhằm thu hút được nhiều sinh viên giỏi vào học tại Khoa và tiếp tục đa dạng hóa các dịch vụ, hoạt động dành cho học viên – sinh viên.

Phó Bí thư Đảng ủy Trần Anh Hào cùng khách mới chúc mừng Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ 2, khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2023, gồm 03 đồng chí: Mai Anh – Trưởng phòng Đào tạo, Nguyễn Trung Hiển – Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và Phan Thị Ngọc Hoa – Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Đại hội Chi bộ 2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2020, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đảo của Chi ủy, Chi bộ sẽ hoàn thành tốt nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng uỷ Khoa Quốc tế vững mạnh.


 

Lên đầu trangLên đầu trang