Các bước trở thành sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6/30/2017 11:54:54 AM
Các bước trở thành sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đối với các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng

7steps-DHQG.jpg

Đối với các chương trình do trường đại học nước ngoài cấp bằng

5steps-LienKet.jpg
Lên đầu trangLên đầu trang