Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí

Chu Huy Anh

Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí

Phòng 209 nhà C Làng Sinh viên Hacinco - 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35573992 (33)
Email: anhch@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn

Chu Văn Hùng

Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí
Phòng 209 nhà C Làng Sinh viên Hacinco - 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35573992 (33)
Email: hungcv@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn

Mai Anh

Trưởng phòng ĐT&CTHSSV

Phòng 301, Nhà C, Làng sinh viên Hacinco, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại: 043.5575992 (32)
Email: anhmd@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn

Phạm Thị Liên

Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí
Phòng 209 nhà C Làng Sinh viên Hacinco - 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35573992 (33)
Email: lienpt@isvnu.vn
Website: khoaquocte.vn

Vũ Xuân Đoàn

Giảng viên Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lí
Phòng 209 nhà C Làng Sinh viên Hacinco - 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35573992 (33)
Email: doanv8@gmail.com
Website: khoaquocte.vn

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 tin tức
Lên đầu trangLên đầu trang