Danh Mục Thông Báo

Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận văn bằng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại ĐHQGHN

4/1/2020 4:11:45 PM

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được công văn số 783/BGĐT-QLCL ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc công nhận văn bằng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại ĐHQGHN, Bộ Giáo dục – Đào tạo đồng ý chấp thuận công nhận văn bằng cho người học chương trình liên kết đào tạo quốc tế khi có chứng chỉ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

Xem toàn văn công văn tại ĐÂY
 

Lên đầu trangLên đầu trang