Danh Mục Thông Báo

Báo cáo việc làm của sinh viên Khoa Quốc tế năm 2017

3/8/2018 1:32:48 PM
Về % tỉ lệ có việc làm tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

Về tình trạng việc làm hiện tại, trong tổng số các sinh viên tham gia thực hiện khảo sát, phần lớn sinh viên của 2 ngành đào tạo Kinh doanh quốc tế (IB) và Kế toán, phân tích, kiểm toán (AC) ra trường có việc làm cao: 91,75% sinh viên ra trường có việc làm. Với số SV tốt nghiệp có việc làm phân chia theo 4 khu vực: Nhà nước , Tư nhân, Liên doanh nước ngoài và tự tạo việc làm (12.4%)

Bao cao viec lam 2017 (bang 1).jpg 
 
Bảng 1: Kết quả khảo sát tình trạng việc làm hiện tại của sinh viên tốt nghiệp Khoa Quốc tế năm 2017

Bao cao viec lam 2017 (bang 2).jpg
 

Bảng 2: Kết quả khảo sát tình trạng việc làm hiện tại của Khoa Quốc tế

Tỉ lệ sinh viên có được việc làm trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp cao, cụ thể có với 31,95% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp và 41,23% còn lại có việc làm  ngay trong vòng 6 tháng khi tốt nghiệp, cho thấy sinh viên Khoa Quốc tế năng động, năng lực & kĩ năng đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động.

Nguồn: Báo cáo việc làm của sinh viên bậc đại học sau tốt nghiệp năm 2017 của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN 


Lên đầu trangLên đầu trang