Danh Mục Thông Báo

Học bổng Vingroup năm học 2018 - 2019

12/3/2018 10:13:12 AM
Khoa Quốc tế gửi  thông tin về chương trình Học bổng Vingroup năm học 2018 - 2019. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3, 4.

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2017-2018 đạt loại xuất sắc và chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương).

- Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường và có kết quả học tập năm học 2017-2018 đạt từ loại khá trở lên.

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng Khoa Quốc tế: 03 sinh viên (02 HB sinh viên xuất sắc, 01 HB sinh viên nghiên cứu khoa học).

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân có công chứng;

- Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (khoảng 1-2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học và chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Vingroup năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ cho CV. Trần Đỗ Bảo Châu - Phòng CTHSSV (P303, nhà C, làng sinh viên HACINCO) trước 17h00 thứ Năm (6/12/2018). Bản mềm hồ sơ gửi về địa chỉ chautdb@isvnu.vn.
Lên đầu trangLên đầu trang